Hundfysioterapeut

För att kunna ansöka om medlemskap som Hundfysioterapeut i Sveriges Hundföretagare behöver du:

Slutfört, med godkänt resultat, hundfysioterapeutbildning som bygger på att etik och policy överensstämmer med de krav som framgår i Sveriges Hundföretagares dokument om Policy och Medlemsåtagande.

För att en utbildning ska vara godkänd av Sveriges Hundföretagare måste minst två externa lärare, med dokumenterad spetskunskap i ämnet, anlitas.

Utbildningen ska pågå under minst tio månader fördelat på minimum tio lärarledda tillfällen, samt dokumenterade hemarbeten som redovisas enskilt och i grupp.

Med godkänd utbildning och medlemskap i Sveriges Hundföretagare garanterar du att du alltid har de adekvata påbyggnadsutbildningar för samtliga av de tjänster du utför.

Registrerat företag med f-skattsedel alternativt anställd i företag m F-skatt.

Totalt ska utbildningen innefatta:

 • Minst 250 lärarledda timmar
 • Minst 100 timmar praktiskt arbete, på minst 20 hundar. som genomförs på egen handeller som lärling
 • Ett praktiskt och ett teoretiskt prov som ska vara godkänt av utbildningsanordnaren.

Ämnen som ska ingå:

 • Anatomi
 • Smärtfysiologi
 • Sjukdomslära
 • Rörelseapparaten
 • Klinik/behandlingsmetoder
 • Rehabilitering
 • Träningslära
 • Massage & Stretching
 • Etologi/hundkunskap
 • Lagar och regler